Hur vallar man längdskidor?


Här går vi igenom grunderna i att valla längdskidor

Allmänna tips och råd

Vallautrustning

Grundpreparera skidorna

Fästvallning

Glidvallning