Fästvalla längdskidor med klister

Rengöring - Vi börjar med att ta bort gammalt klister

  1. Skrapa bort gammal klistervalla med en sickel samt en styrspårssickel, vi rekommenderar att ni använder en särskild fästvallasickel tillsammans med fiberleneduk när ni skrapar bort det gamla klistret. Lägg sedan på Wax Remover, se till att det inte hamnar på glidytorna. Vänta i 30 sekunder. Wax Remover löser upp kvarvarande klister. Nu kan du torka av fästzonen med Fiberlene. Vid klister används med fördel en fibertexduk först. Låt därefter skidan vila i 10 minuter så att all vallaväck dunstar bort.

    Rengöring av fästzonen ifrån gammal klistervalla:

Klistervallning

  1. Ett tips är att helst lägga på klister inomhus i värmen.

  2. Rugga upp fästzonen. Dra med ett slippapper (P80-P120) på skidans fästzon så att ytan blir uppruggad. Detta gör att vallan fäster bättre i belaget.


  3. Lägg först ett väldigt tunt lager hårt klister i botten, till exempel Blått eller Violett klister. Tunna strimmor var 10:e centimeter. Se filmen.


  4. Nu kan du lägga klistret som passar för dagens före. Ett tips är att helst använda en varmluftspistol eller liknande att värma in klistret med. Undvik öppen låga på skidorna i mesta möjliga mån.

  5. Var inte rädd att lägga på. Ganska tjocka klickar med 3-4 centimeters mellanrum. Många lägger på för tunt. (Det är bara vid fallande nysnö precis vid nollan ni ska vara försiktig med tjocka lager klister.) Jämna ut med tummen eller kloss. Se filmen.


  6. Låt skidorna kallna utomhus innan du ger dig ut i spåret. Viktigt!

Tillbaka till hur man vallar längdskidor