Section
Drop element here

VALLABODEN - Terminologi kring skidvalla

En ordlista för skidvallavärlden

Det finns en hel del speciella termer inom skidunderhåll, här listar vi en del av dem.

Valla
Ett samlingsnamn för material som appliceras på skidans belag för att förbättra glid och grepp.

Glidvalla
Valla som används för att minska friktionen mellan skidan och snön, vilket förbättrar glidet.

Fästvalla
Valla som ger bättre grepp under skidans mittsektion, används främst vid klassisk skidåkning.

Klister
Klistrig valla för våta och varma snöförhållanden.

Vallajärn
Verktyg för att smälta och applicera glidvalla jämnt över skidans belag.

Rill
Små spår eller mönster på skidans belag för att hantera olika snöförhållanden.

Skrapa
Verktyg för att ta bort överflödig valla från skidans belag.

Roterande borste - Rotoborste
Används för att polera och strukturera skidans belag efter vallning. Monteras på borrmaskin/ skruvdragare.

Belagsvård
Underhåll av skidans belag, inkluderar rengöring, vallning och polering.

Vallabänk
Arbetsbänk designad för vallning och underhåll av skidor.

Temperaturvalla
Valla anpassad för specifika temperaturområden.

Fluorkarbon
Ett numera inte längre tillåtet innehåll i vissa glidvallor som ökar vattenavstötning och förbättrar glid.

Strukturverktyg
Verktyg för att skapa olika strukturer på skidans belag.

Borste
Används för att rengöra och finslipa skidans belag före och efter vallning.

Vallaprofil
Anordning för att hålla skidan stadig under vallning.

Cera F
En typ av fluorkarbonvalla för höga fuktighetsförhållanden och fina snötyper. Numera inte tillåten.

Kallvalla
Valla anpassad för låga temperaturer och torr snö.

Varmvalla
Valla utvecklad för varmare temperaturer och våt snö.

Basvalla
Grundläggande valla som används som första lager för att skydda skidans belag.

"Vägen till toppen börjar i källaren!"

"Skidåkning på riktigt vallade skidor, med bra glid och bergfäste är en njutning"

"Vi är övertygade om att den begränsade tid du avsätter på att underhålla dina skidor är välinvesterad tid för en härlig skidupplevelse"