Valla längdskidor - Grundpreparera nya längdskidor

Om du har köpt en ny skida kan du följa dessa steg.

Ny skida:

Är det första gången du ska valla dina nya skidor ska du göra en grundpreparering för att mätta belaget.

    1. Sickla bort skyddsparaffinet som eventuellt lagts på i fabrik (se filmen nedan). Dra sedan några drag med mässing-, fin stålborste eller fibertex på belaget, för att få bort eventuella microhår och öppna upp belaget. Arbeta framifrån och bakåt.
    2. När du gör grundparaffinering / mättning för ett par klassiska skidor skall ingen preparering göras på skidans fästzon. Se följande instruktionsfilm som gäller punkt 3, 4, och 5.

  1. Smält in en mjuk glider eller ett rengöring & mättningsparaffin med vallajärnet på låg värme (max 120°C). Snåla inte!
  2. Sickla bort allt medan glidern är ljummen med en plast eller akrylsickel (detta för att rengöra belaget). Borsta sedan ur belaget med en nylonborste.
  3. Upprepa steg 3 och 4, 3-4ggr.
  4. Smält in en mjuk glider, typ lila eller blå. Låt kallna inomhus i cirka 15 minuter, sickla bort och borsta ur med nylonborste.
  5. Smält in en hård glider, typ grön eller svart, gärna grafit. Låt kallna inomhus i cirka 15 minuter, sickla bort och borsta ur med nylonborste.
  6. Om du nu inte skall valla glidvalla och åka på skidan direkt efter denna grundparaffinering så låt det sista lagret vara osicklat tills du senare ska valla och ut och åka.

Tillbaka till hur man vallar längdskidor