Vallatips Längdskidor Glidvalla

Värma in fast glidvalla

Börja alltid med en rengjord skida, ni hittar en rengöringsguide här.

 1. Var noga med att ställa in rätt värme på ditt vallajärn. Se på vallaförpackningen för mer info.
 2. När vallajärnet har rätt temperatur, håll vallajärnet upp och ner med ca 60° vinkel mot belaget. Rotera sedan ner ena kanten på vallajärnet för att få en bra ”droppkant”. Lägg paraffinet mot värmeplattan, när paraffinet börjar smälta och rinna ner mot belaget - för järnet med avvägd hastighet så du får en sammanhängande paraffinrand på belaget.
 3. Nu har du en paraffinrand på var sida av styrspåret på skidans belag. Lägg vallajärnets värmeplatta parallellt mot belaget och smält in paraffinet. OBS! Håll alltid vallajärnet i rörelse för att inte bränna belaget.
 4. Sickla av skidan. Se instruktionsfilmen nedan. Börja alltid med att sickla styrspåret. Skulle du slinta nu så skyddar paraffinet på glidytorna belaget från repor. 

Snabb glidvallning inför träning

Om du vill komplettera med ny glidvalla inför träning och inte vill rengöra dina skidor från grunden kan du följa dessa steg. 

 1. Börja med att borsta ett par gånger i åkriktningen med fin stålborste för att öppna upp belaget.
 2. Välj sedan paraffin efter aktuellt väder, värm in paraffinet i skidans glidzoner. Sickla av skidan, se instruktionsfilm ovan. Börja därefter borsta ur belaget med tagelborste avsluta sedan med nylonborste för att polera upp belaget. 

För att nå bästa resultat gällande glid ska du följa dessa steg;

 1. Inför en tävling bör du göra en grundlig rengöring av dina skidor. Se vår guide för hur man gör detta.
 2. När det är dax att välja paraffin så börjar du helst med att lägga grafitparaffin i botten. Grafit fungerar likt ett kardborre mellan belaget och glidparaffinet. Det ger dig ett slitstarkt och långvarigt glid. Du smälter in och sickar av Grafit paraffinet som vanligt.
 3. Därefter borstar ni ur belaget enligt guiden nedan.
 4. Nu är det dax att välja det paraffin som passar det aktuella föret. Därefter följer du samma process som med Grafiten. Värmer in, sicklar av samt trestegsborstningen av belaget.
 5. Ska det bli bästa glid fortsätter ni sedan med en toppingprodukt.

Så här borstar du belaget inför tävling:

 1. Efter att ni fört på en valla så ska skidan borstas ur. Borsta först med tagel fram och tillbaka på belaget tills inget kommer upp ur belaget. Borsta väldigt mycket, här kan du aldrig borsta för mycket. Minst 20-30 drag.
 2. Dra två eller tre lösa drag i åkriktningen med en fin stålborste för att komma ned i strukturen på belaget.
 3. Avsluta med att polera belaget med en fin nylonborste. Fluid är hårt så vi rekommenderar att du borstar mycket. 

 

Vallning med Toppingprodukter

(Här följer en generell instruktion, kontrollera vad just er toppingprodukt har för önskad metod. Filmerna talar om fluor men det är generellt samma tillvägagångssätt för fluorfria toppingprodukter)

Fast topping

 1. Lägg på paraffin som passar dagens före.
 2. Stryk på med toppingklossen så det blir en hinna över hela glidytan.
 3. Korka in med naturkork, för hand eller med rotorkork så att belaget blir ljummet.
 4. Låt nu skidan vila i ca 20 min.
 5. Borsta skidan. Rekommenderade borstar är tagelborste, fin stålborste (för hand) och nylonborste. Se borstguiden ovan.
 6. För bättre hållbarhet gör om punkt 2-5 igen.
   

Topping i pulverform

 1. Lägg på Grafit som du sen sicklar och borstar.
 2. Lägg på paraffin för dagens före. Sickla och borsta.
 3. Strö på dagens toppingpulver jämnt över glidytan.
 4. Stämpla fast pulvret med vallajärnet och för sedan järnet i jämn fart över glidytan. Använd hög värme så att du inte behöver dra järnet fram och tillbaka, det kan överhetta och skada belaget. Se till att pulvret mörknar efter järnet.
 5. Låt skidan vila ca 20 min, om det finns möjlighet längre.
 6. Nu återstår bara borstning. Borsta helst så nära åktillfället som möjligt. Rekommenderade borstar är tagelborste, fin stålborste (för hand) och fin nylonborste, återigen enligt borstguiden ovan.
   

Flytande topping

 1. Lägg på ett lager Grafit. Sickla och borsta.
 2. Lägg på paraffin för dagens före. Sickla och borsta.
 3. Stryk på fluid på glidytan. Låt nu torka ca 10 min.
 4. Korka nu in fluiden med naturkork, för hand eller med rotorkork tills belaget blir ljummet.
 5. Låt skidan vila, ca 20 min.
 6. Nu kan du borsta belaget. Rekommenderade borstar är tagelborste, fin stålborste (för hand) och nylonborste. Flytande topping blir hårt så vi rekommenderar att du borstar mycket. Se även vår borstguide ovan.

 

Nedan kan ni se Gunde Svans tips, i samarbete med Swix, för hur man lägger glidvalla.

Tillbaka till hur man vallar längdskidor