Section
Drop element here

VALLABODEN - En riktig nybörjarguide som kort förklarar olika längdskidor

Olika typer av längdskidor och dess vallning

Vi inleder med grunderna. I längdskidåkning finns det två huvudstilar: klassisk stil, där skidorna behöver fäste, och skatestil, som enbart kräver bra glid. För klassisk åkning används antingen skinskidor eller skidor som är anpassade för fästvalla. Vi börjar med att skriva om klassisk stil.

Längdskidor för klassisk stil

När du åker klassiskt är det viktigt med bra fäste under skidorna. Fäste får man antingen via ett skin som sitter mitt under skidan eller med hjälp av fästvalla som appliceras i skidans mittområde, precis under bindningen, vilket är känt som fästzonen. Framför och bakom fästzonen är det istället viktigt med bra glid. Skinskidor eller skidor avsedda för fästvalla är det som används vid klassisk längdskidåkning.

Skinskidor
"Skins" inom längdskidåkning hänvisar till en relativt ny teknik för att skapa fäste under skidorna. Skinskidor är utrustade med en integrerad remsa i skidans fästzon, under bindningen. Denna remsa är gjord av ett syntetiskt material som liknar päls eller "skin", därav namnet.

Materialet i skinremsan är utformat för att ge bra fäste när skidan pressas mot snön, vilket är essentiellt för klassisk längdskidåkning där skidåkaren behöver fäste för att kunna skjuta ifrån med skidorna. När skidåkaren inte pressar ned skidan, som i glidmomenten, ligger skinremsan plant mot skidans övriga belag och minskar därmed friktionen, vilket bidrar till bra glid.

Fördelarna med skinskidor jämfört med traditionella skidor där man använder fästvalla är att de är mindre känsliga för varierande snöförhållanden och temperaturer. Det innebär att skidåkaren slipper det ibland krävande och tidsödande arbetet med att välja och applicera rätt fästvalla. Skinskidor ger ett konsekvent fäste och är ofta ett populärt val för rekreationell skidåkning och för skidåkare som vill undvika besväret med att valla.

Skinskidor behöver ändå vallas och underhållas för att fungera bra med både glid och fäste.

Skidans glidytor, framför och bakom skinen, vallas enklast med en flytande glidvalla som fungerar i alla olika temperaturer. Det är ett enkelt sätt att få bra glid.

För att din skidupplevelse ska bli så bra som möjligt är det viktigt att underhålla stighudarna / skinen regelbundet. Här är våra rekommendationer för underhåll av stighudarna:
Impregnera stighudarna. Detta hjälper dem att stöta bort vatten från snön. Om stighudarna absorberar vatten kan det frysa, vilket både minskar fästet och försämrar glidet. Impregneringen hjälper alltså till att förebygga att stighudarna fryser och förlorar sitt fäste.

Rengöra stighudarna regelbundet. Det är viktigt för att ta bort smuts och föroreningar som fastnar på dem under användning. Smuts från spåren kan fastna under skidorna, och genom att hålla stighudarna rena säkerställer du att de behåller sitt optimala fäste och funktion.

Det finns bra produkter för detta och det är relativt enkelt att hålla sina skins i bra skick.

Skinskidor är numera mycket vanliga och återfinns i alla möjliga skidlopp. Även i Vasaloppet åker väldigt många på skinskidor och det går såklart att tävlingsvalla dessa skidor för glid precis som vanliga klassiska längdskidor. Likaså till skinen finns exklusiva produkter att använda.

Klassiska skidor för fästvalla
Traditionella klassiska skidor behöver antingen fästvalla eller klister. Detta är avgörande för att skidorna ska få tillräckligt med fäste, vilket är nödvändigt för att korrekt utföra den klassiska skidtekniken. Det är viktigt att komma ihåg att fästvalla eller klister endast ska appliceras i skidornas fästzon. Denna zon brukar vara markerad av skidbutiken där du köpte skidorna, för att underlätta korrekt applicering av fästprodukterna. Det är en del arbete och kunskap med att valla med burkvalla eller klister vilket ni kan läsa om här i vår Vallabod.

Längdskidor för skatestil

Skateskidor ska bara glida!
Du har nu fått en översikt över klassiska skidor, vilka kräver fäste för att fungera optimalt. När det kommer till skateskidor, fokuserar vi enbart på glid. Det betyder att du inte behöver använda stighudar, fästvalla eller klister för skateskidåkning.

Däremot ställer skateskidor högre krav på bra glid. Med skateskidor bör du ha ett bra glid över hela skidans yta – från spetsen till bakdelen.

Flytande glidvalla är det enklaste valet för skateskidor, men för optimal prestanda rekommenderar vi att du med jämna mellanrum värmer in glidvallan för att bibehålla skidans glidkapacitet.

Vår rekommendation är att alltid sträva efter att göra processen så enkel som möjligt. Att använda flytande glidvalla är definitivt bättre än att helt utesluta vallning av skidorna. Dessutom blir skinskidor ännu mer effektiva om du då och då kommer ihåg att impregnera stighudarna. Önskar dig en trevlig skidtur!

"Vägen till toppen börjar i källaren!"

"Skidåkning på riktigt vallade skidor, med bra glid och bergfäste är en njutning"

"Vi är övertygade om att den begränsade tid du avsätter på att underhålla dina skidor är välinvesterad tid för en härlig skidupplevelse"