Section
Drop element here

VALLABODEN - GUIDE TILL RILLNING AV LÄNGDSKIDOR

Att använda rillverktyg för att skapa bättre glid

De små detaljerna kan verkligen vara avgörande när det gäller att förbättra dina skidors prestanda från bra till exceptionellt. Under de senaste åren har vi observerat en ökad vikt av att skidåkare manuellt skapar en anpassad struktur på sina skidor med hjälp av rillverktyg. Detta är en viktig aspekt för att uppnå optimala resultat i vallaboden.

Vad är dina skidors struktur?
Mönstret i belaget, den del av skidan som är i direktkontakt med snön, spelar en avgörande roll för skidans prestanda. Även om alla skidor levereras med en fördefinierad struktur från tillverkningsfabriken, finns det möjlighet att finjustera denna med ett rillverktyg. Anpassning av strukturen baserat på rådande snöförhållanden och temperatur kan vara avgörande för att optimera skidans glid, det kan i vissa fall betyda mer än själva vallan.

Struktur vid vått respektive torrt före
När du förbereder dig för skidåkning i milda temperaturer och blöt snö, är det viktigt att anpassa skidornas struktur för att effektivt transportera bort vatten från belaget. Detta hjälper till att minska vattenmotståndet och förbättra glidet. Å andra sidan, om du planerar att åka i kallt och torrt snöförhållande, bör din strukturjustering syfta till att skapa en lätt friktion. Detta genererar en tunn vattenfilm mellan skidan och snön, vilket är nödvändigt för optimalt glid.

Hur skapar jag rätt struktur?
Rillning är en process där man skapar små spår eller räfflor i belaget (den del av skidan som är i kontakt med snön) på längdskidor. Detta görs för att förbättra skidans prestanda under olika snöförhållanden. Att komplettera belaget med en handstruktur är något de flesta elitåkare gör utefter aktuella förutsättningar. Här är några viktiga aspekter av rillning:

Syfte med Rillning: Rillningen hjälper till att minska friktionen mellan skidan och snön, särskilt under våta eller isiga förhållanden. Den hjälper även till att bryta ytspänningen av vatten på skidans yta, vilket är vanligt när temperaturen ligger runt noll och snön är fuktig.

Olika Typer av Rillor: Det finns olika typer av rillor som kan användas beroende på snöförhållandena. Finare rillor fungerar bra i kallare, torrare snö medan grövre rillor kan vara mer effektiva i våt, klibbig snö. Rillorna kan vara raka, i V-form eller i fiskbensmönster, och varje typ erbjuder olika fördelar.

Anpassning efter Förhållanden: Valet av rillning ska anpassas efter rådande snöförhållanden. Erfarna skidåkare och vallare kan ändra rillningen mellan tävlingar eller träningar för att matcha förändringar i väder och snö.

Utrustning för Rillning: För att göra rillor i skidorna använder man ofta ett särskilt rillningsverktyg. Dessa verktyg tillåter användaren att noggrant anpassa djupet och mönstret av rillorna.

Teknik och Skicklighet: Rillning kräver en viss grad av skicklighet och erfarenhet. Felaktigt utförd rillning kan negativt påverka skidans glid och prestanda.

Underhåll och Skötsel: Efter rillning är det viktigt att sköta om och underhålla skidans belag ordentligt. Det innebär regelbunden rengöring och vallning för att bibehålla skidans egenskaper och prestanda.

Sammanfattningsvis är rillning en avancerad teknik för att optimera längdskidors prestanda, och den spelar en viktig roll i tävlingsvallning. Korrekt utförd rillning anpassad efter specifika snöförhållanden kan göra en märkbar skillnad i glid och hastighet.

När använder man rillverktyg för att skapa struktur?

När glidvallningen av dina skidor är klar, är nästa steg att utföra rillningen. Låt skidan ligga kvar i vallastället. Börja processen vid skidans främsta del, skidspetsen, och applicera tryck genom din kroppsvikt när du för rillningsverktyget bakåt längs med belaget, endast en gång. Var noga med att hålla rillningsverktyget i rätt riktning – vanligtvis finns det pilar som visar hur det ska hållas. Kom ihåg att undvika att trycka ner över fästzonen på skidan.

Efter att rillningen är gjord, är det dags att polera belaget. Använd en nylonborste för detta ändamål. Om ditt vallningsprogram inkluderar avslutning med flytande toppningsvallor, fortsätter du med det efter poleringen.

Vilket rillverktyg ska jag köpa?

För rillning av skidor behöver du ett rillverktyg med tillhörande valsar. Det är viktigt att förstå att det finns två huvudtyper av rillverktyg:

1. Rillverktyg med rullande valsar

Dessa är ett utmärkt val för dig som är ny i vallaboden. Rullande valsar använder tryck för att prägla skidans belag utan att skapa ett permanent mönster. Det innebär att du enkelt kan ta bort den manuellt tillagda strukturen genom att valla skidorna igen.

Rillverktyg för nybörjaren: T424 rullande rillverktyg
T0424 är beteckningen på vårt mest grundläggande rillverktyg som fungerar med en rullmekanism. Det är ett idealiskt verktyg för nybörjare, som erbjuder möjligheten att experimentera med olika tryckinställningar, rillvalsar och deras kombinationer. Med T0424 är risken att skada dina skidor minimal. Detta verktyg kommer komplett med tre olika rillvalsar, vilket gör det till ett utmärkt startverktyg för att lära sig grunderna i rillning.

Rillverktyg för professionella vallare: T410 rullande och justerbart verktyg
T410 är namnet på vårt mest avancerade men samtidigt användarvänliga rillverktyg. Det unika med detta verktyg är dess förmåga att automatiskt justera trycket, vilket eliminerar behovet för användaren att manuellt bedöma och applicera rätt mängd kraft under rillningsprocessen. T0410 kommer utrustad med fyra olika valsar, vilket ger en mångsidighet och precision som är idealisk för mer erfarna användare som vill uppnå optimala resultat utan krångel.

2. Rillverktyg med skärande valsar

Dessa kräver mer skicklighet och erfarenhet från vallaren, eftersom de skär in spår direkt i skidans belag. Om du väljer att använda skärande valsar, måste du vara beredd på att skidorna behöver slipas om i en verkstad för att ändra strukturen.

Mer avancerat rillverktyg: T401 skärande rillverktyg
T401 är ett av de ursprungliga rillverktygen på marknaden och har bibehållit sin popularitet genom åren. Modellen T401U är utformad för att skära in mönstret i skidans belag enligt de tidigare nämnda specifikationerna. Detta verktyg är rekommenderat speciellt för skidvallare med erfarenhet och avancerade färdigheter, tack vare dess förmåga att exakt och effektivt skapa anpassade strukturer på skidornas belag.

Vilken rillstruktur ska jag använda?

Att välja rätt vals för dina skidors struktur är avgörande, eftersom det är dessa som bestämmer vilken typ av mönster som skapas på belaget. Dessa valsar är utbytbara och kan monteras i olika typer av rillverktyg. En vanlig fråga bland skidåkare är vilken typ av vals som är mest lämplig för olika snöförhållanden. För att underlätta detta val har Swix utarbetat en tabell som ger rekommendationer om när de olika valsarna passar bäst. Tabellen är utformad för att hjälpa dig att göra ett informerat val baserat på rådande snöförhållanden och de egenskaper du vill ha i din skidåkning, se den nedan.

Raka/Linjära riller är de mest grundläggande och vanligt förekommande, särskilt vid klassisk längdåkning i fuktiga till våta snöförhållanden.

Snedhuggna strukturer kommer i två varianter. Finare snedhuggna mönster är särskilt effektiva i kall, torr snö, medan grövre snedhuggna mönster kan vara mycket användbara i våta förhållanden, särskilt när de kombineras med raka riller.

Julgransriller är en mångsidig typ av riller som främst används för skating inom längdskidåkning.

Det är också möjligt att kombinera dessa olika strukturer för att uppnå optimala resultat beroende på snöförhållandena och åkstilen.

Temperatur och snötyp

Klassiskt

Skate

 

Rak

Bruten V-struktur

Skruv

Rak

 

-0 °C till -18 °C

Nysnö

Finkornig

Isiga spår

T401-2U
T424100G
T410-050G
T410-075G

T410-030V

T410-050SR
tillsammans med T410-050SL

T401-2U
T424100G
T410-050G
T410-075G

T424050V
T410-030V

0 °C till -10 °C

Grov gammal snö

Konstsnö

T401-1U
T401-2U
T424100G
T410-075G
T410-100G

T424050V
T410-050V

T410-100SR
tillsammans med T410-100SL

T401-1U
T424100G
T410-075G
T410-100G

T424050V
T410-030V
T410-050V

+1 °C till +15 °C

Våt snö

T401-1U
T401-2U
T424100G
T424200G
T410-075G
T410-100G
T410-200G

T410-100V
T410-100SR
tillsammans med T410-100SL

T410-150SR
tillsammans med T410-150SL

T401-1U
T401-2U
T424100G
T424200G
T410-075G
T410-100G
T410-200G

T410-100V

Temperatur och snötyp

Klassiskt

 

Rak

Bruten V-struktur

-0 °C till -18 °C

Nysnö

Finkornig

Isiga spår

T401-2U
T424100G
T410-050G
T410-075G

T410-030V

0 °C till -10 °C

Grov gammal snö

Konstsnö

T401-1U
T401-2U
T424100G
T410-075G
T410-100G

T424050V
T410-050V

+1 °C till +15 °C

Våt snö

T401-1U
T401-2U
T424100G
T424200G
T410-075G
T410-100G
T410-200G

T410-100V

Temperatur och snötyp

Skate

 

Skruv

Rak

 

-0 °C till -18 °C

Nysnö

Finkornig

Isiga spår

T410-050SR
tillsammans med T410-050SL

T401-2U
T424100G
T410-050G
T410-075G

T424050V
T410-030V

0 °C till -10 °C

Grov gammal snö

Konstsnö

T410-100SR
tillsammans med T410-100SL

T401-1U
T424100G
T410-075G
T410-100G

T424050V
T410-030V
T410-050V

+1 °C till +15 °C

Våt snö

T410-100SR
tillsammans med T410-100SL

T410-150SR
tillsammans med T410-150SL

T401-1U
T401-2U
T424100G
T424200G
T410-075G
T410-100G
T410-200G

T410-100V

Vanliga frågor och svar om rillning av skidor

Vilket tryck ska jag lägga på rillverktyget?
När det kommer till att lägga rätt tryck på ditt rillverktyg, är det bäst att experimentera och hitta vad som fungerar bäst för dig. Ett tips är att observera skidorna efter åkturen: Om all struktur har försvunnit, kan du prova att rilla hårdare nästa gång. Om strukturen fortfarande är tydlig, kan du testa att rilla svagare.

Kan jag förstöra mina skidor genom att använda fel vals?
Du riskerar inte att skada dina skidor genom att välja "fel" vals, speciellt om du håller dig till rullande valsar när du är osäker. Jan-Olav Bjørn Gjermundshaug, utvecklare på Swix, betonar att det största misstaget är att inte prova alls. En manuell struktur kan alltid förbättra glidet, oavsett snöförhållanden.

Hur mycket bättre skidor får jag genom att rilla?
Rillning har blivit ännu viktigare sedan övergången till fluorfri skidvalla. Du kan uppnå bättre resultat med fluorfria produkter och rillning jämfört med traditionella fluorprodukter.

Behöver jag rilla efter varje skidtur?
Det är inte nödvändigt att rilla efter varje åktur, men om du strävar efter optimalt glid och använder en rullande vals, rekommenderas det. Använd lågt tryck om du rillar ofta.

Används vissa valsar mer än andra?
Raka valsar är mycket mångsidiga och används ofta i olika snöförhållanden, till exempel 1 mm raka valsar och de mest allrounda valsarna.

Vad är skillnaden mellan slip och struktur?
Skillnaden mellan slipning och strukturering av skidor är att slipning vanligtvis utförs i professionella verkstäder som fräser bort det yttre lagret av belaget för att få fram ett nytt och fräscht lager. Det finns olika typer av slipningar för olika förhållanden, som kallslip och varmslip (klisterskidor). Efter slipningen kan du justera strukturen med ett rillverktyg för att anpassa skidorna till rådande förhållanden, som beskrivits i denna artikel.

Swix - Swix T401 Linjärt Rillverktyg - T0401U - Skidvalla.se
Swix - Swix T401 Linjärt Rillverktyg - T0401U - Skidvalla.se
Swix - Swix T401 Linjärt Rillverktyg - T0401U - Skidvalla.se
Swix - Swix T401 Linjärt Rillverktyg - T0401U - Skidvalla.se

Swix T401 Linjärt Rillverktyg

499 kr
Swix - Swix T048 Rillerset med 4 rillers - T048P - Skidvalla.se
Swix - Swix T048 Rillerset med 4 rillers - T048P - Skidvalla.se
Swix - Swix T048 Rillerset med 4 rillers - T048P - Skidvalla.se
Swix - Swix T048 Rillerset med 4 rillers - T048P - Skidvalla.se
Swix - Swix T048 Rillerset med 4 rillers - T048P - Skidvalla.se
Swix - Swix T048 Rillerset med 4 rillers - T048P - Skidvalla.se

Swix T048 Rillerset med 4 rillers

3 999 kr
Swix - Swix T047 Rillerset med 5 rillers - T047G - Skidvalla.se
Swix - Swix T047 Rillerset med 5 rillers - T047G - Skidvalla.se
Swix - Swix T047 Rillerset med 5 rillers - T047G - Skidvalla.se
Swix - Swix T047 Rillerset med 5 rillers - T047G - Skidvalla.se
Swix - Swix T047 Rillerset med 5 rillers - T047G - Skidvalla.se
Swix - Swix T047 Rillerset med 5 rillers - T047G - Skidvalla.se

Swix T047 Rillerset med 5 rillers

5 999 kr
Swix - Swix T401 Rillers - T401-1U - Skidvalla.se
Swix - Swix T401 Rillers - T401-2U - Skidvalla.se
Swix - Swix T401 Rillers - T401F - Skidvalla.se
Swix - Swix T401 Rillers - T401M - Skidvalla.se
Swix - Swix T401 Rillers - T401XF - Skidvalla.se
Swix - Swix T401 Rillers - T401XF - Skidvalla.se
Swix - Swix T401 Rillers - T401-1U - Skidvalla.se
Swix - Swix T401 Rillers - T401-2U - Skidvalla.se
Swix - Swix T401 Rillers - T401F - Skidvalla.se
Swix - Swix T401 Rillers - T401M - Skidvalla.se
Swix - Swix T401 Rillers - T401XF - Skidvalla.se
Swix - Swix T401 Rillers - T401XF - Skidvalla.se

Swix T401 Rillers

299 kr
Swix - Swix T423 Rillers - T0423030V - Skidvalla.se
Swix - Swix T423 Rillers - T0423050V - Skidvalla.se
Swix - Swix T423 Rillers - T0423075V - Skidvalla.se
Swix - Swix T423 Rillers - T0423100V - Skidvalla.se
Swix - Swix T423 Rillers - T0423075G - Skidvalla.se
Swix - Swix T423 Rillers - T0423100G - Skidvalla.se
Swix - Swix T423 Rillers - T0423100G - Skidvalla.se
Swix - Swix T423 Rillers - T0423100G - Skidvalla.se
Swix - Swix T423 Rillers - T0423100G - Skidvalla.se
Swix - Swix T423 Rillers - T0423030V - Skidvalla.se
Swix - Swix T423 Rillers - T0423050V - Skidvalla.se
Swix - Swix T423 Rillers - T0423075V - Skidvalla.se
Swix - Swix T423 Rillers - T0423100V - Skidvalla.se
Swix - Swix T423 Rillers - T0423075G - Skidvalla.se
Swix - Swix T423 Rillers - T0423100G - Skidvalla.se
Swix - Swix T423 Rillers - T0423100G - Skidvalla.se
Swix - Swix T423 Rillers - T0423100G - Skidvalla.se
Swix - Swix T423 Rillers - T0423100G - Skidvalla.se

Swix T423 Rillers

499 kr
Swix - Swix T048 Rillers - T048P-L1005 - Skidvalla.se
Swix - Swix T048 Rillers - T048P-L07505 - Skidvalla.se
Swix - Swix T048 Rillers - T048P-C15R - Skidvalla.se
Swix - Swix T048 Rillers - T048P-C15L - Skidvalla.se
Swix - Swix T048 Rillers - T048P-C10R - Skidvalla.se
Swix - Swix T048 Rillers - T048P-C10L - Skidvalla.se
Swix - Swix T048 Rillers - T048P-00 - Skidvalla.se
Swix - Swix T048 Rillers - T048P-00 - Skidvalla.se
Swix - Swix T048 Rillers - T048P-L1005 - Skidvalla.se
Swix - Swix T048 Rillers - T048P-L07505 - Skidvalla.se
Swix - Swix T048 Rillers - T048P-C15R - Skidvalla.se
Swix - Swix T048 Rillers - T048P-C15L - Skidvalla.se
Swix - Swix T048 Rillers - T048P-C10R - Skidvalla.se
Swix - Swix T048 Rillers - T048P-C10L - Skidvalla.se
Swix - Swix T048 Rillers - T048P-00 - Skidvalla.se
Swix - Swix T048 Rillers - T048P-00 - Skidvalla.se

Swix T048 Rillers

599 kr
Swix - Swix T047 Rillers - T047G-V10 - Skidvalla.se
Swix - Swix T047 Rillers - T047G-V075 - Skidvalla.se
Swix - Swix T047 Rillers - T047G-V05 - Skidvalla.se
Swix - Swix T047 Rillers - T047G-V03 - Skidvalla.se
Swix - Swix T047 Rillers - T047G-L2005 - Skidvalla.se
Swix - Swix T047 Rillers - T047G-L2005 - Skidvalla.se
Swix - Swix T047 Rillers - T047G-L07505 - Skidvalla.se
Swix - Swix T047 Rillers - T047G-L02 - Skidvalla.se
Swix - Swix T047 Rillers - T047G-L1005 - Skidvalla.se
Swix - Swix T047 Rillers - T047G-L1005 - Skidvalla.se
Swix - Swix T047 Rillers - T047G-V10 - Skidvalla.se
Swix - Swix T047 Rillers - T047G-V075 - Skidvalla.se
Swix - Swix T047 Rillers - T047G-V05 - Skidvalla.se
Swix - Swix T047 Rillers - T047G-V03 - Skidvalla.se
Swix - Swix T047 Rillers - T047G-L2005 - Skidvalla.se
Swix - Swix T047 Rillers - T047G-L2005 - Skidvalla.se
Swix - Swix T047 Rillers - T047G-L07505 - Skidvalla.se
Swix - Swix T047 Rillers - T047G-L02 - Skidvalla.se
Swix - Swix T047 Rillers - T047G-L1005 - Skidvalla.se
Swix - Swix T047 Rillers - T047G-L1005 - Skidvalla.se

Swix T047 Rillers

999 kr
Swix - Swix T424 Rillerset med 3 rillers - T0424S - Skidvalla.se
Swix - Swix T424 Rillerset med 3 rillers - T0424S - Skidvalla.se
Swix - Swix T424 Rillerset med 3 rillers - T0424S - Skidvalla.se
Swix - Swix T424 Rillerset med 3 rillers - T0424S - Skidvalla.se
Swix - Swix T424 Rillerset med 3 rillers - T0424S - Skidvalla.se
Swix - Swix T424 Rillerset med 3 rillers - T0424S - Skidvalla.se

Swix T424 Rillerset med 3 rillers

2 699 kr

"Vägen till toppen börjar i källaren!"

"Skidåkning på riktigt vallade skidor, med bra glid och bergfäste är en njutning"

"Vi är övertygade om att den begränsade tid du avsätter på att underhålla dina skidor är välinvesterad tid för en härlig skidupplevelse"