Hur vallar man alpinskidor?


Här går vi igenom grunderna i att valla alpinskidor

Allmänna tips och råd

Vallautrustning

Grundpreparera / Rengöra skidorna

Glidvallning