Valla alpinskidor - Grundpreparera nya alpinskidor

Om du har köpt en ny skida kan du följa dessa steg.

Ny skida:

Är det första gången du ska valla dina nya skidor ska du göra en grundpreparering för att mätta belaget.

  1. Sickla bort skyddsparaffinet som eventuellt lagts på i fabrik (se filmen nedan). Dra sedan några drag med mässing-, fin stålborste eller fibertex på belaget, för att få bort ev. microhår och öppna upp belaget. Arbeta framifrån och bakåt.
  2. Nu ska du göra en grundparaffinering / mättning. Se följande instruktionsfilm som gäller punkt 3, 4, och 5.
  3. Smält in en mjuk glider eller ett rengöring & mättningsparaffin med vallajärnet på låg värme (max 120°C). Snåla inte!
  4. Sickla bort allt medan glidern är ljummen med en plast eller akrylsickel (detta för att rengöra belaget). Borsta sedan ur belaget med en nylonborste.
  5. Upprepa steg 3 och 4, 3-4ggr.
  6. Smält in en mjuk glider. Låt kallna, sickla bort och borsta (mässingsborste).  Låt kallna inomhus i ca 15 min.
  7. Smält in en hård glider, typ grön eller svart, gärna grafit. Låt kallna, sickla bort och borsta (mässingsborste). Låt kallna inomhus i ca 15 min.
  8. Om du inte skall valla glidvalla och åka på skidan direkt efter denna grundparaffinering så låt det sista lagret vara osicklat tills du senare ska valla och ut och åka.

    Tillbaka till hur man vallar alpinskidor