Personuppgifter / Integritetspolicy

 1. Generellt
  Denna policy avseende integritet och marknadsföring beskriver hur Vita Guldet AB, Org.nr. 556597-1545, Terminalvägen 21, 861 36  Timrå, Västernorrlands län. (” Vita Guldet AB”, ”innefattar: Skidvalla.se”, vi”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

1.1 Integritetspolicyn gäller då Vita Guldet AB tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med Vita Guldet AB, såsom besök på webbplats. Integritetspolicyn gäller även den behandling av personuppgifter som görs inom ramen för innehav av Vita Guldet AB konto.

1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

 1. Personuppgiftsansvarig
  Vita Guldet AB är personuppgiftsansvarig för Vita Guldet AB behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vita Guldet AB är även personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom ramen för innehav av Vita Guldet AB konto.
 2. När behandlar vi dina personuppgifter?
  3.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller tjänster eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

3.2 Vita Guldet AB samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på någon av våra webbplatser (Skidvalla.se), använder dig av Vita Guldet AB support, besöker Vita Guldet AB webbplatser eller ett event som Vita Guldet AB anordnar eller när du på annat sätt har kontakt med Vita Guldet AB. Informationen som samlas in från dig vid bokningar och köp krävs för att du ska kunna ingå avtal med Vita Guldet AB och för att Vita Guldet AB ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.

3.3 Om du är Kontoinnehavare samlar Vita Guldet AB in personuppgifter om dig som du lämnar vid din registrering av kontoinnehav. Vita Guldet AB samlar även in uppgifter om dig under tiden du är Kontoinnehavare inom ramen för ditt kontoinnehav, såsom din inköpshistorik, hur du interagerar med Vita Guldet AB webbplatser, vilka erbjudanden du varit intresserad av genom att läsa ett mail eller klicka på en länk. Vita Guldet AB behandlar även uppgifter som Vita Guldet AB från tid till annan ges tillgång till genom ditt Vita Guldet AB konto. Som Kontoinnehavare kan du när som helst uppdatera dina uppgifter genom att gå in på ”Mina sidor”.

3.4 Vi samlar även in och uppdaterar dina adressuppgifter via tredje parts tjänster för adressuppdatering.

 1. Vilka personuppgifter samlar vi in och använder om dig?
  4.1 För dig som är kund till Vita Guldet AB
  De personuppgifter Vita Guldet AB samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp och använder våra support-tjänster är:
 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer och e-post
 • Betalningsuppgifter
 • Kundnummer
 • IP-adress och information om din användning av Vita Guldet AB webbplats

4.2 För dig som är Kontoinnehavare
De personuppgifter Vita Guldet AB samlar in och behandlar om dig som är Kontoinnehavare är:

 • Namn och personnummer
 • Adress
 • Telefonnummer och e-post
 • Betalningsuppgifter
 • Kontoinformation
 • IP-adress och information om din användning av Vita Guldet AB webbplats
 • Information om vilka av våra varor eller erbjudanden du varit intresserad av, hur du interagerar med våra nyhetsbrev och vilka av våra event du anmält dig till
 • Uppgifter om dina inköp
 • Information om ditt kontoinnehav
 1. Varför behandlar vi uppgifter om dig?
  5.1 För dig som är kund till Vita Guldet AB
  Vita Guldet AB behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Vita Guldet AB dina personuppgifter i syfte att:
 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support;
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter;
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Vita Guldet AB och utvalda samarbetspartners varor och tjänster;
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster;
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben;
 • Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar;
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner;
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering;
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar; samt
 • Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

5.2 För dig som är Kontoinnehavare

Utöver uppräkningen ovan behandlar Vita Guldet AB personuppgifter om Kontoinnehavare även i syfte att:

 • Administrera kontoinnehavet;
 • Ge dig möjlighet att använda Kontoinnehavets fördelar såsom möjlighet att se orderhistorik, kunna uppdatera adressuppgifter själv etc.
 • Tillhandahålla specialerbjudanden;
 • Möjliggöra kommunikation med dig som Kontoinnehavare via post, e-post, telefon eller SMS/MMS; samt
 • Möjliggöra personliga erbjudanden, marknadsföring och eventinbjudningar via telefon, post, e-post samt SMS/MMS.
 1. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter
  6.1 Vita Guldet AB baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

6.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund eller som Kontoinnehavare, såsom för att genomföra bokningar, köp och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som Kontoinnehavarare, såsom förenklad administration och orderhistorik. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter dig som Kontoinnehavare, såsom dina inköp, ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med Vita Guldet AB samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.

6.3 En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på totala inköpssummor. Vita Guldet AB behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

6.4 I vissa fall kan Vita Guldet AB ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

 1. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

Ändamål

Rättslig grund

Kategorier av personuppgifter

Lagringstid

För att administrera, utveckla och leverera våra varor och tjänster samt tillhandahålla support

Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor)

 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Två år efter att du senast varit aktiv hos Vita Guldet AB, till exempel genom att handla hos oss eller kontakta vår kundtjänst

För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen

Rättslig förpliktelse

 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag

För att marknadsföra Vita Guldet AB och våra samarbetspartners eller koncernbolags varor och tjänster genom post, e-post, telefon, SMS/MMS & Sociala Medier.

Intresseavvägning

 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Två år efter att du senast varit aktiv hos Vita Guldet AB, till exempel genom att handla hos oss eller kontakta vår kundtjänst

För att administrera ditt kontoinnehav, ge dig möjlighet att få individanpassade erbjudanden samt möjliggöra riktad kommunikation via post, e-post, telefon eller SMS/MMS

Fullföljande av avtal om Vita Guldet AB konto (Skidvalla.se)

 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation Betalningsuppgifter
 • Kundnummer
 • Information om hur du använder vår webb, om vilka av våra erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till
 • Uppgifter om dina inköp
 • Information om ditt kontoinnehav

Så länge du har ett Vita Guldet AB konto (Skidvalla.se)


 1. Profilering
  8.1 Vita Guldet AB kan behandla dina personuppgifter genom profilering om du är Kontoinnehavare. Om du är Kontoinnehavare analyseras information om hur du använder vår webb, om vilka av våra varor, tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till, uppgifter om dina inköp och information om ditt kontoinnehav för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig och för att bjuda in dig till event vi tror att du skulle vilja gå på.

8.2 Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gör du genom att ringa Vita Guldet ABs kundtjänst eller genom att kontakta kontakt@skidvalla.se. När Vita Guldet AB har mottagit din anmälan kommer Vita Guldet AB att upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

 1. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?
  9.1 Vi behåller dina personuppgifter så länge som nödvändigt för att uppfylla de ändamål som är uppställda i denna integritetspolicy (om inte en längre lagringsperiod är nödvändig enligt tillämplig lag). I allmänhet innebär det att vi kommer att behålla dina personuppgifter under den tid du innehar ditt Skidvalla.se-konto. För personuppgifter relaterade till produktköp behåller vi dessa längre för att följa de lagliga skyldigheter vi har (såsom villkor uppställda enligt skatt- samt köplagar samt för garantiändamål).

  9.2 Är du inaktiv i fem år tas all profilinformation och alla personuppgifter bort permanent från alla plattformar. Din köphistorik fortsätter att vara tillgänglig för Skidvalla.se efter att din profil har tagits bort, i enlighet med lagstadgade krav på datalagring av försäljnings-, skatte-, och garantiskäl. Har du frågor eller vill få tillgång till denna information ber vi dig kontakta oss.
 2. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?
  10.1 Vita Guldet AB kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till Vita Guldet ABs koncernbolag och andra samarbetspartners samt leverantörer av kort- och kommunikationstjänster. Vita Guldet AB kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig.

10.2 För att vi ska kunna erbjuda dig Klarnas betalsätt behöver vi dela vissa av dina personuppgifter till Klarna, så som kontakt- och orderinformation, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan erbjudas deras betalningsmetoder och för att skräddarsy betalsätten åt dig.

Mer information om Klarna kan du hitta här. Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas dataskyddspolicy.

10.3 Tredje part som Vita Guldet AB lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund eller Kontoinnehavare får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra Vita Guldet ABs och Vita Guldet ABs samarbetspartners och koncernbolags tjänster och produkter eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till Vita Guldet ABs avtal med dig som kund eller Kontoinnehavare.

10.4 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Vita Guldet AB om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Vita Guldet ABs rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

10.5 Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

 1. Ändring av integritetspolicy
  11.1 Vita Guldet AB har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Vita Guldet AB kommer att med rimlig varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med Vita Guldet AB innan den ändrade Integritetspolicyn träder i kraft. Du säger upp avtalet genom att kontakta Vita Guldet AB på kontakt@skidvalla.se.
 2. Skyddet av dina personuppgifter
  Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vita Guldet AB har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder samt Kontoinnehavare i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.
 3. Dina rättigheter
  13.1 Vita Guldet AB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

13.2 Vita Guldet AB kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

13.3 Du har rätt att av begära
Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. 

Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. 

Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

13.4 Vita Guldet AB kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 10 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

13.5 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

13.6 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

13.7 Om du inte vill att behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till kontakt@skidvalla.se. När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

13.8 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

 1. Cookies
  När du besöker vår hemsida använder vi cookies.
  14.1 Vad är cookies och hur fungerar de?
  En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande.

Det finns två typer av cookies. 

Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. 

Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. (Källa: Post & Telestyrelsen, http://www.pts.se/)

14.2 Vad använder Vita Guldet AB cookies till?
Vita Guldet AB använder 2 typer av cookies.

Sessionscookies
Vita Guldet AB home använder sessionscookies. Den lever så länge din webläsare är öppen. Om du öppnar en ny så skapas det en ny sessionscookie.

Övriga cookies
Vita Guldet AB sparar också annan information i cookies. Vi sparar bl.a. ett slumpmässigt värde som vi använder för att hämta dina inställningar (som tex. automatisk inloggning, sortering i listor etc) i en databas.

Om du bara accepterar s.k. sessionscookies
Du kan använda vår websida fullt ut även om du bara accepterar s.k. sessionscookies.

Om du inte accepterar några cookies alls
Du kan inte använda vår websida fullt ut om du inte accepterar några cookies alls.

 • Du kan läsa information
 • Du kan titta på produkter, se priser och relaterad information
 • Du kan inte logga in
 • Du kan inte beställa
 • Du kan inte lägga produkter i kundvagnen

Oavsett vilken typ av cookies du valt att acceptera så skall du ta för vana att klicka på "Logga ut" när du lämnar vår webbsida (detta gäller ej om du valt automatisk inloggning).

I de cookies vi använder sparas ingen personlig information och/eller information relaterad till vilka sidor du besöker.

 1. Kontaktinformation
  15.1 Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag.