Section
Drop element here

VALLABODEN

Rengör fluor från skidor och utrustning

Förbered dig ordentligt inför den fluorfria eran!

Under den nuvarande skidsäsongen 2023/2024 har alla FIS- och IBU-lopp övergått till användning av nya vallaprodukter som inte innehåller fluor. Det är av yttersta vikt att du ser till att dina skidor uppfyller de nya kraven.

Det råder inget tvivel om reglerna inför tävlingarna: Det är absolut förbjudet att använda fluorprodukter på dina skidor när du startar i något lopp.

FLUORRENGÖRING

Hur får jag bort alla gamla fluorrester?

I samarbete med Norges Skidförbund (NSF) och Norska Skidskytteförbundet (NSSF) har Swix skapat en praktisk guide som syftar till att stödja skidåkare och servicemän i övergången till fluorfria vallaprodukter. Genom att följa denna guide noggrant kommer du att kunna undvika att använda föråldrade fluorvallor och förhindra att gamla och nya produkter blandas ihop. Denna guide bygger på de senaste tankarna och kommer att uppdateras regelbundet i takt med att tekniken och metoderna förbättras.

Se guiden under instruktionsfilmen nedan.

swix-pro-cleaner-rengoring-250ml-911818_1280x1280.jpg__PID:20a06571-a04f-4933-aa9b-090d75dda73e

FILM

Rengör fluor från skidor och utrustning

FLUORRENGÖRING

Så här utför du rengöring av dina skidor för att ta bort fluor:

Behandla dina skidor med "Swix Pro Cleaner" för att uppnå bästa resultat.

Viktigt att notera: Borsten du använder i steg 1 kommer att bli förorenad med fluor. Du får inte använda en ny borste som är fri från fluor i dessa första steg. Istället, använd en äldre borste i steg 1 innan du övergår till nya, fluorfria borstar i steg 2 och därefter.

1. Applicera "Swix Pro Cleaner" över hela skidan med hjälp av fiberlenepapper. Borsta noga in rengöringsmedlet i skidans belag med en stålborste. Vänta tills skidan är helt torr innan du rengör den med stålborsten. Du kan använda antingen en rotoborste eller en handborste. Glöm inte: Borsten som används i detta steg kommer att vara förorenad med fluor och får inte användas senare i rengöringsprocessen.

2. Applicera "Swix PS10 glider" på belaget med hjälp av ett vallajärn. Låt det svalna, sickla av och borsta ur det noggrant.

3. Applicera "Swix PS6 glider" på belaget med vallajärnet. Låt det svalna, sickla av och borsta ur det noggrant.

Upprepa steg 1.

Om du planerar att åka skidor idag, applicera dagens valla. Om du däremot ska förvara dina skidor, applicera "Swix Base Protection Liquid" eller ett lager av "Swix PS6".

Bra jobbat! Du har nu framgångsrikt rengjort dina skidor från fluor och är redo att njuta av en fluorfri skidåkning.


Notera: Det är viktigt att upprepa processen om dina skidor tidigare har vallats med produkter som innehåller fluor. Det finns en möjlighet att dessa fluorföreningar fortfarande finns kvar och kan stiga upp till ytan av skidorna över tid. Därför är det nödvändigt att fortsätta använda icke-fluorvallor regelbundet för att försäkra dig om att dina skidor är helt fria från fluor. Detta är särskilt viktigt för skidor som används under speciella förhållanden eller sällan. Om dina tävlingsskidor tidigare har behandlats med fluorvallor, rekommenderas det att du applicerar och åker på dem med icke-fluorvaxer flera gånger innan du deltar i ett FIS- eller IBU-lopp. Detta är för att undvika risken att du inte får starta om testmaskinen upptäcker en fluorhalt över det tillåtna gränsvärdet. Det är bäst att utföra denna process mindre än 24 timmar före loppets start för att säkerställa att dina skidor är korrekt förberedda och i enlighet med de nya reglerna.

FLUORRENGÖRING

Rengörning av utrymmen, utrustning och kläder:

Kasta bort äldre produkter som innehåller fluor.
Avlägsna samtliga produkter som innehåller fluor. Var särskilt uppmärksam, eftersom vissa äldre rengöringsmedel och fästvallor kan ha fluor som ingrediens, utan att det står på förpackningen. Se till att du avyttrar sådana produkter enligt lokala riktlinjer och bestämmelser.

Rengöring av din arbetsmiljö, utrustning och klädsel:
Rengör din vallabod, skidväskor och arbetskläder noggrant. Använd tryckluft och dammsugare för att rengöra din vallabod, vallabord, skidprofiler och förvaringsväskor. Det är oerhört viktigt att du torkar av varje yta med  "Swix Base Cleaner". Och kom ihåg att fräscha upp dina arbetskläder genom att tvätta dem noggrant i en tvättmaskin.

Rengöring och utbyte av borstar:
Vi har genomfört tester med flera rengöringsmetoder för att hitta den mest effektiva. Vi rekommenderar starkt att du byter ut de borstar som har använts med fluorprodukter mot nya, helt rena borstar för att säkerställa fluorfria skidor. Men eftersom en betydande mängd fluor kan överföras från skidorna till borstarna under de inledande stegen av skidrengöringsprocessen, föreslår vi att du använder äldre borstar i steg 1 (se beskrivning längre upp).

Rengöring av dina sicklar:
Ta bort vallarester och fräscha upp dina sicklar med "Swix Base Cleaner".

Swix - Swix Glidvallarengöring 150ml - I84-150N - Skidvalla.se
Swix - Swix Glidvallarengöring 150ml - I84-150N - Skidvalla.se

Swix Glidvallarengöring 150ml

199 kr
Swix - Swix Vallaväck Base Cleaner 0,5L - I64N - Skidvalla.se
Swix - Swix Vallaväck Base Cleaner 0,5L - I64N - Skidvalla.se

Swix Vallaväck Base Cleaner 0,5L

149 kr
Swix - Swix Glidvallarengöring 500ml - I84N - Skidvalla.se
Swix - Swix Glidvallarengöring 500ml - I84N - Skidvalla.se

Swix Glidvallarengöring 500ml

499 kr
Swix - Swix Fiberlene 40m - T0150 - Skidvalla.se
Swix - Swix Fiberlene 40m - T0150 - Skidvalla.se

Swix Fiberlene 40m

119 kr
Swix - Swix Base Protection Liquid - BPL-80 - Skidvalla.se
Swix - Swix Base Protection Liquid - BPL-80 - Skidvalla.se
Swix - Swix Base Protection Liquid - BPL-80 - Skidvalla.se
Swix - Swix Base Protection Liquid - BPL-80 - Skidvalla.se
Swix BPL - Base Protection Liquid

Swix BPL - Base Protection Liquid

149 kr
Swix - Swix Pro Cleaner Rengöring 250ml - I94-250 - Skidvalla.se
Swix - Swix Pro Cleaner Rengöring 250ml - I94-250 - Skidvalla.se
Swix - Swix Pro Cleaner Rengöring 250ml - I94-250 - Skidvalla.se
Swix - Swix Pro Cleaner Rengöring 250ml - I94-250 - Skidvalla.se
Swix Pro Cleaner Rengöring 250ml
Swix Pro Cleaner Rengöring 250ml

Swix Pro Cleaner Rengöring 250ml

299 kr
Swix - Swix Rektangulär Stålborste Fin - T0191B - Skidvalla.se
Swix - Swix Rektangulär Stålborste Fin - T0191B - Skidvalla.se

Swix Rektangulär Stålborste Fin

749 kr